Kwaliteit en registratie:

Om onze kwaliteit te waarborgen volgen wij regelmatig bijscholing en nemen we deel aan intercollegiaal overleg. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereninging VvOCM, het Landelijk Netwerk Chronische Pijn, het Netwerk Slaapoefentherapie en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast toetsen wij onze klanttevredenheid via het onafhankelijke patiëntenervaringsonderzoek.

Klachtenregeling

Er wordt uiteraard alles gedaan om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar er kan wel eens iets misgaan of het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Om te beginnen is het altijd de moeite waard om een gesprek aan te gaan. Hiervoor maak ik tijd, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Komen we er samen niet uit, dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM.  https://vvocm.nl/Cliënt/Klacht-en-geschillenregeling.

error: